Bytosti Ásatrú

Ásatrú rozeznává tři rasy božských bytostí: Ásy, Vany a Jótuny. Ásové bývají často v literatuře označováni prostě jako Bohové (Ás znamená ve staroseverštině bůh). Jsou bohy lidské společnosti a mají na starosti záležitosti jako vůdcovství, řemesla, spravedlnost, apod. Vanové jsou těsněji spojeni se zemí a představují úrodnost země a moře a přírodní síly pomáhající lidstvu. Mezi Ásy a Vany probíhala válka, která byla ukončena příměřím potom, co žádná strana nemohla zvítězit. Jótuni jsou třetí rasou, která je s Ásy v neustálém konfliktu a většinou se jim říká obři. Představují přírodní síly chaosu a destrukce, zatímco Ásové zase síly řádu a společnosti. Stejně jako oheň a led svým spojením stvořily svět, tak tato tvůrčí interakce chaosu a řádu udržuje na světě rovnováhu. Na konci se tyto dvě strany setkají ve velkém boji při Ragnaröku, kdy bude svět zničen proto, aby mohl být opět obnoven.

Severští bohové nejsou všemocní ani nesmrtelní. Jejich mládí je jen velmi nejistě udržováno magickými jablky bohyně Iduny. Navíc na konci světa jich značné množství zemře v bitvě. Severský pohled na svět je velmi praktický, nabízí jen málo jistoty a málo dokonalosti a bohové nejsou výjimkou.

Je velmi důležité pochopit, že bohové jsou reálné a žijící bytosti. Nejsou pouze personifikací přírodních sil ani Jungovými archetypy sídlícími jen v našich myslích (ačkoli Jungova práce může velmi usnadnit pochopení jejich podstaty jakožto živoucích bytostí). Tito bohové často aktivně zasahují do záležitostí lidstva a navazují vztahy se svými následovníky. Při obřadech či modlitbách je důležité si uvědomit, že nejsou magickými symboly, kterými bychom mohli manipulovat, naše náboženství ani není kosmickým prodejním automatem, do kterého se vkládají obětiny a z něhož dostáváme požehnání. Bohové jsou žijící bytosti a nabízí nám užitek z toho, že jsme jejich přátelé a společníci. Vždy bychom proto s nimi měli jednat s respektem.

Ásové

Ssev. Æsir, v sg. Ás. Rasa bohů žijící v Ásgardu. Jsou patrony lidské společnosti, intelektu a válečnictví. Od konce války s Vany žijí v Ásgardu i Frey, Freyja a Njörd.

Vanové

Ssev Vanir, v sg. Van. Jsou starší než Ásové a představují přírodní božstva uctívaná některými germánskými kmeny. Víra ve Vany patrně navazuje na starší náboženské systémy doby bronzové. Přestože někteří Vánové žili v Ásgradu jako rukojmí Ásů, jejich pravlastí a původním domovem byl Vanahaim.

Polobožské bytosti

Bytosti napůl božské, ale obřího původu. Manželky Ásů či Vanů, bytosti nejasného původu, například Loki.

Obři

Ssev. Jötnar, v sg. Jötun či þursar, v sg. þurs. Obři vyšli z chaosu jako první, byly to mohutné bytosti hrubé síly, ohromné velikosti, s nesmírnou chutí k jídlu, s těžkopádným vzhledem i vystupováním. Jsou personifikací přírodních fenoménů a bytostmi živlů. Z obrů vzešli bohové a bohové s nimi začali a vedou neustálý boj, jenž vyvrcholí poslední bitvou světa v den Ragnaröku.

Norny

Dcery obrů božského původu, které pod větvemi světového stromu pečují o Urdin pramen. Urd vládne nad minulostí, Verdandi nad přítomností a Skuld nad budoucností. Objevují se při narození dítěte a předávají mu své dary.

Valkýry

Divoké válečnice zasahující do bitev na Odinův příkaz a odnášející vyvolené padlé hrdiny do Valhally na svých okřídlených koních. Obvykle jsou popisovány jako vysoké, štíhlé, krásné zlatovlasé panny v šupinovém či kroužkovém pancíři se štítem a kopím. Vidět je mohou pouze ti, kdo jsou zasaženi smrtelnou ranou.

Elfové

Ssev. Álfar, v sg. Álf. Přírodní bytosti, jejichž živlem je vzduch. Spadají pod vládu Vanů. Prosluli jako vynikající umělci a řemeslníci, jejichž práce si cení i sami bohové, pro které elfové kovají kouzelné zbraně či šperky. Jsou velice krásní a někteří prý dokonce lákají pocestné do lesů, kde je utancují k smrti v divokém reji nebo zavedou do strží či bažin, většinou se však o nich mluví jako o dobrých a lidem neškodících bytostech.

Trpaslíci

Dvergar, v sg. Dverg. Duchové země a přírody, jejichž živlem je země. Jsou zavalití, malí, silné a hrubé stavby těla. Vynikají v mnoha řemeslech - hlavně ve zpracování rud a nerostů všeho druhu - drahých kovů, kamení, železa a pod. Vyrábějí kouzelné zbraně. Někteří se dostávají i do blízkosti lidí a věřilo se, že těm, kteří si to zaslouží pomáhají nebo varují horníky v dolech, má-li se stát nějaké neštěstí, ale často se projevují i škodolibě. Jejich praotcem je Durin, stvořený v počátcích světa.