Balder (Baldr, Bealdor)

Sluneční bůh, který přes svou zdánlivou nezranitelnost umírá Lokiho přičiněním a odchází do Heliny říše, odkud bude moci odejít až po Ragnaröku. Syn Ódina a Frigg, bratr Höda. S manželkou Nannou měl syna Forsetiho, sídlili v síni Breidabliku. Byl bohem krásy a moudrosti a všichni bohové jej měli rádi.

Nicméně po temném proroctví a jeho znepokojivých snech bohové zjistili, že brzy zemře. Frigg si proto vyžádala od všech bytostí, rostlin i věcí slib, že jejímu synovi neublíží. Pouze ve jmelí neviděla hrozbu a slib po něm nechtěla. Bohové se poté začali bavit tím, že po Balderovi házeli nejrůznější zbraně a jiné předměty, které mu nemohly ublížit. Neúčastnil se pouze slepý Höd. Loki ale zjistil Balderovu slabinu a dal Hödovi do ruky stéblo jmelí a řekl, ať také hodí. Höd se vší silou napřáhl a Baldera na místě zabil.

Nešťastní bohové žádali Hel, aby Baldera propustila a ta slíbila pod podmínkou, že pro něj bude každá živá bytost truchlit. To učinili všichni až na obryni Throkk, která truchlit odmítla. Balder proto musel zůstat v říši mrtvých.