Bragi

Bůh básnictví. V Grímnismálu Ódin popisuje Bragiho jako nejlepšího ze skaldů a Snorri o něm říká, že je znám pro svou velkou moudrost, plynulou mluvu a mistrné používání slov.

Bragi je synem Ódina a obryně Gunnlod. Za manželku má Idun, bohyni jara a mládí.