Frey

Freyr znamená “Pán”. Je bratrem Freyji a synem Njörda. Společně s Ódinem a Thórem byl jedním z nejoblíbenějších bohů. Jeho ženou je krásná obryně Gerda. Frey je čelním představitelem Vanů, pánem Země a bohem plodnosti, míru a prosperity. Stejně jako Ódin je silně asociován s institucí království a je od něj odvozován švédský královský rod. Vládne Álfheimu, zemi světlých elfů.

Frey je dárcem bohatství, bývá volán kvůli úspěchu a růstu ve všech možných úsilích. Ovládá plodnost země: dobré počasí, jemné deště a sluneční svit, také mu bývalo obětováno kvůli plodnému míru, prosperitě a ochraně v boji. Zvláště je spojován s obětováním rodovým a zemním duchům.

Bývá popisován jako velmi pohledný, mocný, milosrdný a milý a je nazýván Bohem světa. Jako bůh lásky a rozkoše bývá často zobrazován s velkým falem. Jeho posvátnými zvířaty jsou jelen a kanec. Stejně jako tato zvířata dokáže i Frey být velmi klidný a mírumilovný, ale naopak velmi zuřivý, pokud je vyprovokován. Má kance jménem Gullinbursti, na kterém může cestovat vzduchem i vodou.

Frey se vzdal svého meče, aby získal obryni Gerdu za ženu. Při konci světa bude bojovat jelením parohem namísto meče s obrem Súrtem.