Frigg (Frija, Frige, Fricka)

Manželka Ódina, bohyně domácích záležitostí a patronka společenských a kulturních norem. Také je bohyní manželství a porodů. Frigg také představuje mírotvůrce - ženu, která přináší mír mezi muže, jimž pýcha nedovolí se dohodnout. Udržování míru mezi muži v jedné síni byl důležitý aspekt ženské společenské a politické funkce u germánských národů.

Frigg dále vystupuje jako bohyně oděvnictví a předení a jejím symbolem je přeslice, což mimo jiné ukazuje na její znalost Orlogu (germánský koncept Osudu). S Frigg je také spojena ochranná moc mateřství, což můžeme vidět v básni Baldrovy sny ve Starší Eddě, v níž se snaží uchránit svého sna před smrtí navzdory jeho osudu.

Frigg má plášť ze sokolích per, v němž může cestovat po všech světech, nicméně o jejích cestách se žádné příběhy nedochovaly. Je dcerou bohyně země Jörd (Fjörgynn) a je matkou Baldera, Höda a Hermoda. Sídlí v síni Fensalir spolu se svou sestrou/služkou Fullou, jejíž jméno “Plná” naznačuje úlohu bohyně prosperity a plodnosti. Po Frigg byl pojmenován pátek (anglicky friday).