Heimdal (Heimdallr)

Heimdal je znám jako strážce duhového mostu Bifröstu, který jej chrání před obry z Jötunheimu. Potřebuje méně spánku než pták, vidí na sta kilometrů v noci stejně jako ve dne a slyší růst trávu na loukách i srst na ovcích. Tak jako je strážcem, je i dárcem moudrých a vychytralých rad. To můžeme vidět v Písni o Trymovi, v níž poradí Thórovi, aby se oblékl do svatebních šatů a v přestrojení za Freyju se vydal za obrem Trymem získat zpět své kladivo Mjöllni.

Heimdal je schopen vidět do budoucnosti stejně jako Vanové. Vlastní roh Gjallarhorn (Zvučný roh), na který zatroubí ve chvíli, kdy proti Ásgardu vytáhnou nepřátelé bohů při počátku Ragnaröku. Heimdal je světlý a zářící bůh, říká se mu Bílý Ás a má zuby ze zlata. Vlastní síň Himinbjörg.

V mýtech je popisován jako nepřítel Lokiho, který ukradl Freyjin náhrdelník Brisingamen. Heimdal Lokiho objeví přeměněného do podoby tuleně a náhrdelník vrátí. Oba se vzájemně zabijí při Ragnaröku.

Podle Vědminy písně se narodil z devíti matek na okraji světa. Heimdal stejně jako Ódin obětoval část svého nejdůležitějšího smyslu - ucho, aby se mohl napít z Mímiho studny.

Píseň o Rígovi ze Starší Eddy vypráví o Heimdalovi, který v přestrojení za Ríga cestuje do Midgardu a rozděluje lid do společenských vrstev.