Thór (Þórr, Thunar, Donar)

Thór je jedním z nejoblíbenějších a nejznámějších bohů severského panteonu. Jeho jméno znamená hrom a jako vládce hromu a blesku byl znám našim předkům. Je bohem síly a moci, neúnavným obráncem Ásgardu i Midgardu proti chaosu a destruktivním silám obrů. Vyznamenal se mnoha odvážnými souboji s obry i jinými netvory, zejména s mořským hadem Jörmungandem, který obtáčí celý svět.

Thór je syn Jörd (Země) a Ódina. Po otci zdědil moc nad vzduchem, hromem a bleskem, po matce s nikým nesrovnatelnou sílu společně s opaskem zvaným Megingjardhr (Opasek síly). Bývá popisován jako vysoký muž s rudými vousy a plamenným zrakem, někdy mladý, někdy jako starý “Thór Karl”. Má povoz tažený dvěma kozly Tanngnjóstrem (brousící zuby) a Tanngrísnim (skřípající zuby) - stejně jako Göngu-Hrolf, zakladatel Normandie, je příliš těžký na to, aby ho unesl kůň - proto musí chodit pěšky nebo jet ve svém vozu. Nosí kovové rukavice a hůl s názvem Gríðarvölr (Grídina hůl), které získal od obryně Grídy. Má také kladivo Mjöllni, které se stalo symbolem mnoha jeho příznivců, ale i následníků ostatních severských bohů.

Má obrovskou chuť k jídlu a výdrž v pití. Je ženatý s bohyní Sif, se kterou má dceru Trúdu (Þrúðr, Síla). S obryní Járnsaxou zplodil syny Móðiho (Odvaha) a Magniho (Síla).

Thór je často popisován jako ochránce prostého lidu. Býval uctíván jako bůh přírody, aby přinesl úrodě prospěšné bouře. Bývá považován za jednoduchého, nepříliš přemýšlejícího, chováním podobného spíše obrům než bohům. Řídí se selským rozumem a jeho řešení problémů jsou vždy přímá.