Devět vznešených ctností

Jde o skupinu morálních a etických pokynů, které byly sepsány v sedmdesátých letech dvacátého století britskou organizací Odinic Rite. Jsou založené na ctnostech popisovaných v Básnické Eddě, obzvláště v Hávamálu a Sigdrífumálu, a mnoha islandských ságách. Jsou to:

 1. Odvaha
 2. Pravda
 3. Čest
 4. Věrnost
 5. Kázeň
 6. Pohostinnost
 7. Sebedůvěra
 8. Pracovitost
 9. Vytrvalost

Americká organizace Ásatrú Folk Assembly má svou upravenou verzi těchto ctností:

 1. Síla je lepší než slabost
 2. Odvaha je lepší než zbabělost
 3. Radost je lepší než vina
 4. Čest je lepší než hanba
 5. Svoboda je lepší než otroctví
 6. Spřízněnost je lepší než odcizení
 7. Realismus je lepší než dogmatismus
 8. Ráznost je lepší než bezduchost
 9. Rodová linie je lepší než universalismus