Blót ke Všeotci podle AFA

Otevření

Godi provede Rituál posvěcení kladivem tak, že se postupně obrátí k těmto stranám: k severu, východu, jihu, západu, zemi a nebi, ke každé straně nakreslí ve vzduchu kladivo a pronese:

Thórovo kladivo, posvěť a ochraň toto místo!

Po té pronese:

Při znamení kladiva, jmény Ódin, Baldr, Frey a Thor, ať je toto místo posvěcené a ať jsou všichni zde posvěceni. Ať slyšíme moudrost bohů, ať vidíme to co je pravé a ať jsou naše duše poznamenány přítomností Posvátných.

Obecné uvítání

Tento rituál je pro Lid a všechny Posvátné. Bohové a bohyně Ásů a Vanů, vítáme vás na tomto setkání a jsme vděčni za vaši přítomnost. Buďte prosím s námi a sdílejte s námi naši víru. Zdar Ásům a Vanům!

Všichni zúčastnění pronesou:

Zdar.

Čtení

Vyslechněte nyní slova moudrosti

Přečte sloky 138-144 z Hávamálu

Rozprava

Wotan, Odin, Všeotec - on má zvláštní místo mezi Posvátnými silami. Jeho moc a síla zažehnuly dech našeho života a poskytly inspiraci pro naši duši. On je zuřivostí bitvy, on si vybírá padlé, on je hledačem vědomostí a Bohem Vítězství. Mistr slov a rytec run, příklady jeho sebeobětování k získání run a moudrosti nás inspirují k životu neustálého zdokonalování, osobní zodpovědnosti a moci získané silou i vědomostmi. On kráčí po Devíti Světech fyzicky i duchovně, překonává hranice pohodlí a bezpečí aby se učil a rostl a udržel Ásgard celý a silný. On je duchovní silou protkanou v této zemi a vůdcem našeho Lidu. Pro tyto jeho dary mu děkujeme.

Volání

Všeotče, jsi přítomen v okamžiku zažehnutí jiskry kreativity když pochopíme význam runy, když se vrhneme do bitvy a když zformulujeme větu. Nyní vidíš víc než když jsi míval obě oči. Znáš naše srdce a znáš naše duše. Znáš naši touhu vytvořit Ása-rodinu, žít v Trú, duchovně se přiblížit způsobům našich předků a hledat mystéria univerza. Zaplatil jsi nejvyšší cenu za získání run, které nyní voláme do Devíti Světů:

Godi pronáší jméno každé runy a zúčastnění po něm opakují:

Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho, Kenaz, Gebo, Wunjo, Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera, Ihwaz, Perthro, Elhaz, Sowilo, Tiwaz, Berkano, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Ingwaz, Daggaz, Othala.

Wotane, Všeotče, hledači moudrosti, buď nyní s námi a sdílej s námi tento rituál.

Oběť

Godi pozvedne roh naplněný medovinou k nebesům jako oběť.

Nabízíme ti nyní výsledky našich záslužných skutků, snahy ochraňovat a rozšiřovat naše rodiny a náš Lid, vášně budovat naši kulturu a míru a blahobytu, který se snažíme uchovat. Ať tato medovina pomůže, Bohům i Lidu společně, v našich snahách vyhrát naše bitvy, hledat mystéria a učit se moudrosti od hvězd.

Všeotče, přijmi naše dary od těch které inspiruješ, jako znak našeho spříznění a přátelství.

Godi počká než je dar přijat.

Všeotče, přijal jsi naši oběť symbolizovanou medovinou v tomto rohu.

Godi se napije a vylije zbytek rohu do obětní mísy.

Posvěcení

Godi pozvedne roh s novou medovinou.

Moudrý Ódine, dej tomuto nápoji požehnání inspirace, ať můžeme hledat, učit se a konat.

Po posvěcení Godi předstoupí postupně před každého účastníka a vždy pronese:

Ať tě požehnají dary Všeotce

A nakreslí medovinou runu Ansuz na jeho čele. Jakmile každý obdrží požehnání, Godi nabídne poděkování Bohům a vylije zbytek rohu do obětní mísy.

Uzavření

Náš úkol zde je u konce - naše volání bylo zodpovězeno, dary byly předány a my jsme sdíleli a obnovili s naším posvátným příbuzným posvátné pouto a vztah tak známý naším předkům.

Co jste zde dnes obdrželi? Každý z vás dostal znamení inspirace, zvláštní pouto a spojení s Všeotcem. Tím bylo kopí vrženo. Otázka zní, jak odpovíte? Když vás Všeotec navštíví a dá vám příležitost, když vám připraví výzvu, když vás zavolá do bitvy - jak odpovíte? Co uděláte? Jaké další vrstvy přidáte do Studny Osudu? Budete vědět víc?

Sláva Všeotci!

A všichni zvolají:

Sláva!

Zdroj