Blót podle Raven Kindred

Blót začíná posvěcením obětiny. Godi (kněz) nebo Gydja (kněžka) přivolá boha či bohyni, kteří mají být uctěni. To se obvykle provádí mluvenou deklarací s rukama roztaženýma nad hlavou ve tvaru runy Elhaz. Potom může rukou či holí ve vzduchu načrtnout tvar odpovídající runy či jiného symbolu boha či bohyně. Po invokaci zdvihe Godi roh a asistent do něj nalije z láhve medovinu. Godi nad okrajem rohu nakreslí rukou tvar Thórova jako požehnání a pozvedne ho nad hlavu jako oběť bohům.

Očekává se, že se bůh napije a náplní tak roh svou mocí. Potom se napije Godi a dá roh kolovat ostatním shromážděným. Každá osoba přitom danému bohu pronese přípitek. Napitím do sebe každý přenáší část božské moci. Po dokončení kola vezme Godi roh a vyprázdní zbytek do misky. Potom vezme větvičku z jehličnatého stromu a pokročilé hranice kruhu či oltář. Pokud je přítomno mnoho účastníků, přeskočí se pití z rohu a přítomní se jen pokropí. V malé skupině zase lze vynechat kropení.

Po skončení Godi misku vyprázdní na zem. To představuje oběť nejen danému bohu, ale připomíná i Nerthus, bohyni země.

Zdroj