Blót

Blót je nejčastějším rituálem Ásatrú a v té nejjednodušší podobě jde o odevzdání oběti bohům. V dávných dobách bylo jedno z chovaných zvířat odevzdáno bohům, rituálně zabito a při následné hostině snězeno. Vzhledem k tomu, že se dnes většina z nás neživí chovem dobytka, je nejčastější obětinou medovina či jiný alkoholický nápoj. Smyslem je, abychom v ní bohům odevzdali část svého úsilí, ať už při výrobě nápoje, nebo při vydělávání peněz na jeho zakoupení.

Podle mýtů jsme s bohy duchovně a dokonce i fyzicky spjati (viz. Mýtus o stvoření člověka a Píseň o Rígovi). Oběť tak není kupování jejich přízně, ale sdílení našich úspěchů a radostí. Sdílením při blótu tedy potvrzujeme naše spojení s bohy a probouzíme tak jejich síly v nás i v okolním světě.

Blót se obvykle skládá z následujících kroků:

1. Zasvěcení místa

Zasvěcení rituálního prostoru může probíhat různými způsoby. Théodské skupiny nosí oheň po hranici prostoru za zpěvu posvátné písně. Někdo používá Hammer Rite podle Edreda Thorssona. Další možnost je s pomocí posvěceného piva a veršované formule přivolat na ochranu místní duchy. Není-li prostor ohraničen přirozeně, lze hranice uměle vyznačit. Prostor používaný pouze pro rituální účely není nutné zasvěcovat pokaždé.

2. Volání

Jde o invokaci bohů, předků a/nebo duchů. Je to motlitba, která je má požádat, aby přišli k nám. Může být v podobě veršů, písně nebo prostého volání. Pamatujte ale, že má jít o pozvání, nikoli o příkaz.

3. Rede

Slovo rede znamená rada a jde o vysvětlení smyslu blótu v mýtickém kontextu. Může jít o recitaci odpovídající pasáže z edd nebo o rituální drama. Tato část se někdy vynechává.

4. Oběť

Blót znamená nejen uctění posvátných sil, ale také obětování jim. Obětí může být téměř cokoli pokud je to alespoň trochu vhodné a má to nezanedbatelnou hodnotu. Pokud je obětí jídlo, může být ponecháno venku, aby jej snědla zvířata, zahrabáno do země, nebo potopeno do vody. Je-li hlavní obětinou úlitba, může být vylita na zem, nebo do misky a použita v následujícím kroku.

5. Požehnání

Obvykle jde o rituální pokropení účastníků nápojem z úlitby za pronesení jednoduché modlitby, která do ní má vložit božskou přízeň a ochranu. Také může být požehnána země, abychom zajistili přízeň místních duchů.

6. Uzavření

Rituál je vhodné uzavřít a oddělit od dalších mundánních aktivit. Stačí na to krátká formule o pár slovech.

Příklady

Zdroje