Faining podle Théodismu

Pozn. Théodismus pod pojmem Blót označuje výhradně krvavou oběť. Ostatní, řekněme votivní, oběti se označují jako Faining.

Rozezvučení rohu

Tradičně se zatroubí třikrát k přivolání bohů a lidu k obětování a přípitkům.

Očištění posvátného místa

Může spočívat v procesí okolo místa po směru hodinových ručiček se zapáleným vykuřovadlem a za zpěvu našeho tradičního zpěvu ALU, zapálení ohně se zápalkami či bez nich, přednesu Síþ galdr v pozici runy Elhaz, volitelně se zbraní v ruce. Zpěv ALU má tradici od začátků Théodismu a má mnoho variant, ale většinou mívá tuto podobu:

ALU ALU bót and blót
ALU ALU Thingemót
Speed, speed, Léode,
ALU ALU ALU

Lze použít jakoukoli melodii, která je pomalá a vznešená.

Síþ galdr je ochranná formule ze středověké staroangličtiny a její relevantní část zní:

V tomto hradě se opevníme
A v poutu s bohy zůstáváme
Proti bolavé ráně
Proti žalostné vraždě
Proti chmurnému zloději života
Proti mocným zlům, která jsou všude nenáviděna
A proti všemu co je nenáviděno, co může projít po této zemi.
Galdr vítězství já zpívám.
Zbraň vítězství já třímám,
Vítěství slovy a vítězství prací, takové jsou mé činy!
Ať nás přítel nikdy nezradí, ani žádný muž nepřemůže.
Ať na svých cestách nikdy nepoznáme důvod k obavám!

Uvítání bohů

Jakmile je posvátné místo přichystáno, uvítáme bohy a pozveme je k oslavě nejčastěji Caedmonovým zpěvem. Do obětní mísy je odlit obětní nápoj a odložen na oltář. Příležitostně i talíř s jídlem, jehož obsah je později vysypán do křoví či do ohně. Jakmile je nápoj obětován, sledujeme pivní pěnu v obětní míse a snažíme se v ní najít znamení v podobě nezvyklých tvarů a vzorů. Pokud se vytvoří dobrá pěna, chápeme to jako znamení, že obětovaný nápoj byl přijat. Pokud je slabá a brzy zmizí, chápeme to jako odmítnutí a značí, že bohové byli něčím rozzlobeni či uraženi.

Caedmonův zpěv

Now shall we harken to heaven-kingdom’s warder;
Measurer’s might, and the mood of his thoughts;
Wildfather’s work, as he of each wonder,
Ever the master, installed the original.
He erstwhiles shaped, for the bairns of earth,
Heaven for a roof, did that Holy Shaper.
Then Middle Earth mankind’s warder,
Ever the master, after tackled,
For a fold for mankind, tat Free-Minded Almighty.

Posvěcení shromážděných runovým kouzlem

Výběr run a konkrétní provedení je čistě na Godim.

Přípitky bohům a bytostem

Část nápoje z obětní mísy je lžící či naběračkou přenesena do rohu, který je doplněn novým nápojem. Godi i další zúčastnění poté připíjí na bohy a další bytosti. Zbylý nápoj je odlit do obětní mísy.

Zpěv bohům

Godi pronese alespoň jeden oslavný zpěv alespoň jednomu bohu, většinou v moderní angličtině. Může být recitován či zpíván a může být doprovázen hrou na harfu.

Požehnání přítomných

Godi s ženským doprovodem obchází s obětní mísou po směru hodinových ručiček zúčastněné a kropí je obětovaným nápojem pomocí větvičky z jehličnatého stromu.

Zpěv théodské verze Æcer Bót

Jde o přednes anglosaského kouzla k požehnání pluhu volitelně doprovázený sakrálním dramatem a hrou na harfu.

Přednes

Přednes řeči inspirované pro danou příležitost.

Ukončení

S nebo bez doprovodného kouzla se na závěr pronese:

Náš blót je u konce, ale zveme všechny posvátné bytosti aby s námi zůstaly, ať hostina / sumbel začne!

Třikrát se zatroubí na roh.

Zdroj