Úvod do Ásatrú

Před méně než tisíci lety dospěli starší na Islandu k osudovému rozhodnutí. Pod politickým tlakem křesťanské Evropy a z potřeby mezinárodního obchodu Al-Thing (všesněm) oficiálně prohlásil Island křesťanskou zemí. Poslední zbytky severského pohanství, které se kdysi objevovalo po celé severní Evropě, v podstatě vymizely během několika málo století, ale mýty a legendy pohanských časů přežily a zažehly plamen víry u pozdějších generací. Přičiněním proslulého básníka Sveinbjorna Beinteinssona Island znovu prohlásil severské pohanství za své zákonné náboženství.

Toto staré pohanské náboženství bylo známé jako Ásatrú, což je staroseverský výraz pro Troth (věrnost, oddanost, loajalitu) k bohům a moderní Ásatrú není nic jiného než jeho plné oživení.

Ásatrú uctívá mnoho bohů a bohyní. Thór je Hromovládce, nositel božského kladiva Mjöllni, hrom je zvukem jeho vozu, déšť darem, který pomáhá naší úrodě. Ódin, Otec všeho, je bůh, který daroval lidstvu božskou podstatu. Vyměnil jedno oko za moudrost a oběsil se na stromě světa, aby poznal magická mystéria a runy. Ve své síni shromažďuje padlé válečníky k poslední bitvě Ragnaröku. Frey je bohem míru a nadbytku, je králem Álfů a dává zemi plodnost. Nejznámější bohyní je Freya, která nosí posvátný náhrdelník Brisingamen a jezdí ve voze taženém kočkami. Je to bohyně lásky a krásy, ale také krutá bohyně války a bere si k sobě polovinu padlých. Frigg je Ódinova manželka a sdílí s ním vládu nad bohy. Je jediná z Ásů, kdo smí kromě Ódina sedět na jeho trůnu a shlížet z něj na všech devět světů. Je patronkou domácnosti a vdaných žen. Sama žijící v ledových pustinách, Skadi je bohyní nezávislosti a patronkou lovu a lyžování. Další bohové a bohyně Ásatrú jsou Týr, Baldr, Eira, Gefjön, a mnoho dalších.

Ásatrú se nezabývá výhradně uctíváním bohů, hledáme dávná mystéria země a uctíváme Landvaettir (duchy země), kteří žijí ve stromech a skalách a jsou svázáni se zemí a vodou. Také vzdáváme čest našim předkům, jak těm co odešli do jiných světů, tak i těm, kteří stejně jako Disir zůstávají ve spojení s Midgardem, aby ochraňovali své rodiny a dohlíželi na ně.

Věříme, že smyslem našeho života je prožít jej hodnotně a prospěšně a odmítáme upadající uspořádání moderní kultury, stejně jako falešné moralizování těch, kdo nás chtějí uvrhnout zpět do temných věků. Naše hodnoty jsou založeny na osobní svobodě omezené povinnostmi, známých jako Devět ušlechtilých ctností: Odvaha, Pravda, Čest, Věrnost, Kázeň, Pohostinnost, Pracovitost, Samostatnost a Vytrvalost. V souladu s těmito pravidly odmítáme církevní hierarchii a dogmata, stejně jako respektujeme vzdělané učitele a cesty naší víry.

Žádný jedinec nemůže zůstat sám bez příbuzných a my pevně věříme v sílu a důležitost rodiny. Pevná náboženská komunita je také velmi důležitá a my se shromažďujeme do skupin - kindreds či klanů, abychom společně uctívali naše bohy.

I když nevěříme, že existuje náboženství společné každému, Ásatrú uvítá kohokoli, kdo má upřímný zájem o následování starých cest.