Anglosaský futhorc

Toto runové písmo se vyvinulo ze 24 znakového Staršího futharku, postupně mělo 26, 28 a 33 znaků. Okolnosti jeho vzniku nejsou známé, ale nejstarší runový nápis na Britských ostrovech pochází z druhé poloviny pátého století (pravděpodobně ale byl vyryt skandinávským runovým mistrem přímo na místě, nebo přivezen, protože obsahuje severskou podobu runy H s jednou příčkou :haegl:, namísto zdvojené anglické varianty :haegl:).

Původních 24 run bylo rychle rozšířeno na 26 přidáním modifikované čtvrté a čtyřiadvacáté runy. Z :ansuz: [a] se vyvinulo :ac: [o] (:edhel: mělo fonetickou hodnotu [œ] a později [é]). Navíc byla runa :ansuz: přesunuta na 25. pozici a pojmenována æsc (jasan). K těmto změnám došlo už v šestém století. Další pozdější změny souvisely s vývojem angličtiny.

Znak Fonetická hodnota Staroanglický název Překlad názvu
feoh f feoh dobytek, majetek
úr u úr divoký tur
thorn th/dh thorn trn
ós o ós bůh (nebo ústa)
rád r rád jízda
cén c/ch cén pochodeň
gyfu g [j/zh] gyfu dar
wynn w wynn radost
haegl h haegl kroupy
nýd n nýd nouze
ís i ís led
gér y gér rok
éoh eo éoh tis
peordh p peordh kalíšek na vrhání kostek
eolhx x eolhx los / rákos
sigel s sigel slunce
tír t tír Tiw / znamení či sláva
beorc b beorc bříza / polára
eh e eh kůň
monn m monn člověk
lagu l lagu moře
ing ng ing bůh Ing
daeg d dæg den
éthel e [ay] œ éthel dědičný majetek
ác a ác dub
aesc ae æsc jasan
ýr y ýr zlatá výzdoba / luk
éar ea éar hrob v zemi
ior eo/io ior had
cweordh q (c)weordh ohnivý vír
calc k calc křída / kalich
stan st stán kámen
gar g gár kopí