Mladší futhork

Mladší neboli Vikingský futhork je runová abeceda vzniklá redukcí Staršího Futharku na pouhých 16 znaků. Užívána byla od začátku 9. století. K redukci došlo paradoxně ve stejnou dobu, kdy fonetické změny vedly k přibývání fonémů a protoseverština se tak postupně vyvinula do staroseverštiny. Tak runové nápisy striktně neodpovídaly podobě mluvené řeči.

Znak Fonetická hodnota Název Překlad názvu
fé f dobytek, peníze, zlato
ur u/o/ö/v úr(r) mrholení / struska / zubr
thurs th/dh thurs tuhrs ("obr")
ass ą ąss bůh (Ódhinn)
reidh r reidh jízda, vůz, hrom
kaun k/g/ng kaun bolest, žal
hagall h hagall kroupy
naudh n naudh(r) nouze, nevolnictví, okovy
iss i/e íss led
ar a ár (dobrý) rok, úroda
sol s sól slunce
tyr t/d/nd Týr bůh Týr
bjarkan b/p/mb bjarkan bříza (bohyně)
madhr m madhr člověk
logr l lögr moře, vodopád
yr -R ýr tis, tisový luk