Norská runová báseň

(bohatství) přináší svár mezi příbuzné;
vlk vyrůstá v lesích.

Úr (struska) je ze špatného kovu;
često pobíhá sob po tvrdém sněhu.

Thurs (obr) způsobuje nemoci žen;
jen pár se veselí z neštěstí.

Áss (zátoka) je na trase mnoha cest;
ale pochva je pro meče.

Reidh (jízda) říká se, že je nejhorší pro koně;
Regin ukoval nejlepší meč.

Kaun (rána) je strastí dětí;
žalem muži blednou.

Hagall (kroupa) je nejstudenější ze semen;
Hropt utvaroval svět v dávných časech.

Naudh (nouze) směřuje k obtížné situaci;
nazí zmrznou v mrazu.

Íss (led) zveme širokým mostem;
slepý musí být veden.

Ár (úroda) je ziskem všem lidem;
říkám, že Frodhi byl velkorysý.

Sól (slunce) je světlem zemí;
skláním se před posvátnou zkázou.

Týr (bůh Týr) je jednoruký mezi Ásy;
často musí kovář foukat.

Bjarkan (bříza) nejzelenější má listy;
Loki přinesl štěstí podvodů.

Madhr (člověk) je rozšířením prachu;
mocný je stisk jestřábova spáru.

Lögr (voda) padá z hory silou;
ale drahé jsou zlaté výrobky.

Ýr (tis) je nejzelenějším dřevem zimy;
je spálen, když hoří.