Starší futhark

Původní runové písmo neboli Starší futhark má dvacet čtyři znaků. Okolo roku 800 n. l. se objevily další dvě varianty runové abecedy: Anglosaský futhorc který zvýšil počet znaků na 28 a později až na 33 a Vikingský futhork který runy naopak zredukoval na 16 znaků. Runové znaky se dělí do tří rodin zvaných aetty (aettir, v singuláru aett) pojmenovaných podle počátečních run: Fehu, Hagalaz a Tiwaz. Starší futhark je tedy rozdělen do tří skupin po osmi. Toto dělení se dochovalo i u pozdějších abeced i když už nejsou rozděleny stejnoměrně.

Znak Písmeno Název Ideografický význam Ezoterní význam názvu
f Fehu rohy hovězího skotu mobilní majetek, moc
u Uruz rohy zubra n. mrholení prvotní utvářející síla, Audhumla n. mrholení - prvotní esence plodnosti
th Thurisaz kladivo n. trn Ása-Thór, odpůrce nepřátelských sil
a Ansuz Ódin z Ásů větrem vzdouvaný Ódinův plášť
r Raido kolo u vozu sluneční vůz a Thórův vůz
k Kaunaz plamen pochodně kontrolovaný oheň, spálení
g Gebo překřížené nosníky budovy, interakce dvou sil dary vyměňované mezi bohy a lidmi
w Wunjo klanový či kmenový prapor n. větrná korouhev vztah bytostí stejného rodu
h Hagalaz propojení dvou nosníků (sfér bytí) příčnou tyčí v hrázděných domech n. sněhová vločka ve své alternativní podobě ledová koule n. semínko prvotního kosmického života a struktury
n Nauthiz vrták a luk k zapalování ohně nouzový oheň a vysvobození z nouze
i Isa rampouch n. prvotní ledový proud z Niflheimu prvotní hmota / antihmota
j Jera posvátný sňatek nebe a země n. dynamická rotace cyklu léto-zima životní cyklus, cyklus slunce
y Eihwaz kmen stromu světa tis jako strom života a smrti - strom světa, Yggdrasil
p Pertho kalíšek na vrhání kostek divinace jako ukazatel _ørlögu_, "prvotních zákonů"
z Algiz paroží losa, větve (i kořeny) stromu, labuť v letu n. rozevřená dlaň ochranná síla, valkýry
s Sowulo polovina slunečního kotouče n. blesk posvátný solární kotouč
t Teiwaz klenba nebes podpíraná sloupem, někdy špička kopí bůh oblohy
b Berkana poprsí matky země duch břízy - matka země
e Ehwaz dva spojené sloupy symbolizující božská dvojčata n. dva koně hlavami k sobě božská dvojčata n. hrdinové v koňském aspektu
m Mannaz sňatek mezi nebem a zemí božský předek a nebeský otec
l Laguz vlna n. rychle rostoucí zelená nať pórku životní energie a organický růst
ng Ingwaz vykleštěný muž zemní bůh
d Dagaz rovnováha mezi nocí a dnem denní světlo
o Othala uzavřené sídlo dynamicky interagující se svým okolím nemovitý dědičný majetek