Mladší Edda

Mladší Edda, také známá jako Prozaická Edda či Snorriho Edda (islandsky Snorra Edda), je islandskou sbírkou básní obsahujících mnoho příběhů ze severské mytologie. Byla sepsána islandským učencem Snorrim Sturlusonem kolem roku 1220.

Začíná prologem a skádá se ze tří částí:

Smyslem sbírky bylo umožnit islandským básníkům a čtenářům pochopit jemnosti aliteračního verše a pochopit mnoho kenningů (metaforických opisů), které se hojně vyskytují ve skaldské poezii.

Texty jsou převzaty z překladu Emila Waltera z roku 1929.