Staroseverština pro začátečníky, lekce 1

Gramatika

Osobní zájmena

Začneme s osobními zájmeny. Nejprve jejich skloňování do nominativu (1. pád) a akuzativu (4. pád). Dejte pozor na skutečnost, že staroseverština používá dvojné číslo (duál). Učit se jej nemusíte, lze snadno vyjádřit pomocí čísla množného.

  ty on ona ono
nominativ ek þú hann hon þat
akuzativ ek þú hann hon þat
  my my dva vy vy dva oni ony ona
nominativ vér vit þér þit þeir þær þau
akuzativ oss okkr yðr ykkr þá þær þau

Podstatná jména slabá

Nyní se podíváme na slabá podstatná jména, opět na jejich nominativ a akuzativ. Tabulka ukazuje pravidelné skloňování:

  masc. fem. neutr.
  sing. pl. sing. pl. sing. pl.
nom. ---i ---ar ---a -#-ur ---a -#-u
akuz. ---a ---a -#-u -#-ur ---a -#-u

— zastupuje slovní kořen

-#- zastupuje slovní kořen, ale případné krátké přízvučné /a/ v kořenu se změní na /ö/; krátké nepřízvučné /a/ na /u/; krátké přízvučné /e/ na /o/; pokud kořen neobsahuje žádnou z těchto samohlásek, nezmění se

Příklady slabých mužských podstatných jmen (rovnou se můžete začít učit slovíčka ;o)

luk sing. pl.
nom. bogi bogar
akuz. boga boga
bardagi bitva
gumi muž (básnicky)
máni měsíc
oxi tur

Ženský rod:

žena sing. pl.
nom. kona konur
akuz. konu konur
příběh sing. pl.
nom. saga sögur
akuz. sögu sögur
tunga jazyk

Střední rod:

srdce sing. pl.
nom. hjarta hjörtu
akuz. hjarta hjörtu

Slovosled

Slovosled je spíše volný. Úloha slova ve větě je dána jeho příponami, nikoli polohou. Jisté konvence ale samozřejmě existují. Platí pravidla, že nejdůležitější slovo stojí na začátku, sloveso je první nebo druhé. Jednoduché věty mohou vypadat takto:

S jinými schématy se setkáte spíše jen v poezii. Tituly se dávají za jméno (např. král Óláf – Óláfr konungr).

Slovní zásoba

Podstatná jména

álfr elf
baugr prsten
brandr meč
dvergr trpaslík
draugr duch
hestr kůň
haukr jestřáb, sokol
hjálmr helma, přilba
konungr král
knífr nůž
ormr had, červ
úlfr vlk

Jména:

Haukr
Óláfr
Sigurðr
Tyrfingr

Slovesa

v 3. osobě jednotného čísla

á má, vlastní
er je
heitir je zván, jmenuje se
sér vidí
segir říká (něco)
tekr vezme, bere
vegr zabíjí

Podmět může být nevyjádřený, např. ‚vegr‘ pak znamená ‚on zabíjí‘.

Ostatní

hér zde, tady
eigi ne (záporka)
ok také
ok a
en ale