Ásatrú

Ásatrú je jedním z původních náboženství předkřesťanské Evropy. Bylo vlastní germánským kmenům, které se pohybovaly od Islandu po Rusko a od Skandinávie po Středozemí a dnes jsou tak jejich potomci rozeseti po celém světě. Slovo Ásatrú pochází ze staroseverštiny a znamená “ti kteří jsou oddáni bohům”. Ásatrú ctí posvátné síly - bohy a bohyně, vlastní předky a rodinu či kmen. Některými z jeho charakteristických rysů jsou:

(Převzato ze stránek Asatru Folk Assembly)