Category Archives: Ásatrú

Co je to Ásatrú?

Přeloženo z článku Stephena A. McNallena z roku 1995 s názvem What is Asatru?

Dlouho před příchodem křesťanství do severní Evropy zde lidé – naši předkové – měli svá vlastní náboženství. Jedním z nich bylo i Ásatrú. Praktikovali jej na území dnešní Skandinávie, Anglie, Německa, Francie, Nizozemí a dalších zemí. Ásatrú je původní a přirozenou vírou národů, které tyto oblasti obývaly.
Continue reading

Úvod do Ásatrú

Před méně než tisíci lety dospěli starší na Islandu k osudovému rozhodnutí. Pod politickým tlakem křesťanské Evropy a z potřeby mezinárodního obchodu Al-Thing (všesněm) oficiálně prohlásil Island křesťanskou zemí. Poslední zbytky severského pohanství, které se kdysi objevovalo po celé severní Evropě, v podstatě vymizely během několika málo století, ale mýty a legendy pohanských časů přežily a zažehly plamen víry u pozdějších generací. Přičiněním proslulého básníka Sveinbjorna Beinteinssona Island znovu prohlásil severské pohanství za své zákonné náboženství. Continue reading

Ása-co?

Co je Ásatrú?

Ásatrú doslova znamená „oddanost bohům“. Jde o rekonstruované předkřesťanské náboženství severní Evropy, které se kdysi objevovalo v Anglii i Holandsku, Německu a Skandinávii. Dnes se pokouší o praktikování této víry lidé různých národností. Continue reading