Staroseverština pro začátečníky, lekce 2

Gramatika

Lekci začneme časováním slabých sloves v přítomném čase, oznamovacím způsobu a činném rodu. Slabá slovesa jsou rozdělena do čtyř tříd, časují se přidáním přípony (popřípadě může dojít i ke změně samohlásky kmene slovesa). Všechny třídy se časují téměř stejně, větší rozdíly jsou až v trpném rodu a jiných časech.

Časování sloves

I. třída

Pokud přípona obsahuje /u/ (prozatím jen 1. osoba množného čísla), může dojít k přehláskování kmenové samohlásky. U slovesa kalla v následujícím příkladu se /a/ změní na /ö/:

  sing. pl.
1. kalla köllum
2. kallar kall
3. kallar kalla
kalla volat, nazývat
elska milovat
herja plenit, drancovat
synja odmítnout
rifna drolit se, drobit
spá věštit, hádat
malovat

II. třída

Všem koncovkám začínajícím na /a/ nebo /u/ předchází /j/

  sing. pl.
1. spyr spyrjum
2. spyrr spyr
3. spyrr spyrja
spyrja ptát se, zjistit
hyggja myslet
skilja rozumět
setta umístit
ryðja vyčistit
selja prodat
vilja chtít

III. třída

Koncovkám jednotného čísla přítomného času předchází /i/

  sing. pl.
1. dømi dømum
2. dømir døm
3. dømir døma
døma soudit, hodnotit
erfa dědit
gera dělat
fylkja rozestavit (vojsko)
mæla mluvit
møta potkat
reisa postavit, vztyčit
brenna zapálit
hefna pomstít
kenna vědět, znát
senda poslat, vyslat
sigla plavit se, plout

IV. třída

Přítomný čas se skloňuje stejně jako v III. třídě. Koncovkám jednotného čísla přítomného času předchází /i/

  sing. pl.
1. lifi lifum
2. lifir lif
3. lifir lifa
lifa žít, bydlet
þola vytrvat, vydržet
þora odvážit se, vzdorovat

Nepravidelné sloveso vera (být)

Toto sloveso se skloňuje nepravidelně snad v každém jazyce a staroseverština není výjimkou. Pro zopakování jsou jednotlivé tvary uvedené i s osobními zájmeny.

  sing. pl.
1. ek em vit/vér erum
2. þú ert þit/þér eruð
3. hann/hon/þat er þeir/þær/þau eru

Skloňování osobních zájmen

A opět osobní zájmena, tentokrát i 2. (genitiv) a 3. (dativ) pád

  ty on ona ono
1. ek þú hann hon þat
2. min þin hans hennar þess
3. mér þér honum henni þvi
4. mik þik hann hana þat
  my my dva vy vy dva oni ony ona
1. vér vit þér þit þeir þær þau
2. vár okkar yðar ykkar þeira þeira þeira
3. oss okkr yðr ykkr þeim þeim þeim
4. oss okkr yðr ykkr þá þær þau

Skloňování přivlastňovacích zájmen

  sing. pl.
  mas. fem. neu. mas. fem. neu.
1. minn mín mitt mínir mínar mín
2. mín minnar míns minna minna minna
3. mínum minni mínu mínum mínum mínum
4. minn mína mitt mína mínar mín

Skloňování podstatných jmen slabých

a přidávám i 2. a 3. pád podstatných jmen

  masc. fem. neutr.
  sing. pl. sing. pl. sing. pl.
1. ---i ---ar ---a -#-ur ---a -#-u
2. ---a ---a -#-u ---na ---a ---na
3. ---a -#-um -#-u -#-um ---a -#-um
4. ---a ---a -#-u -#-ur ---a -#-u

— zastupuje slovní kořen

-#- zastupuje slovní kořen, ale případné krátké přízvučné /a/ v kořenu se změní na /ö/; krátké nepřízvučné /a/ na /u/; krátké přízvučné /e/ na /o/; pokud kořen neobsahuje žádnou z těchto samohlásek, nezmění se