Islandská runová báseň

(zlato) je svárem mezi příbuznými
a ohněm v záplavách
a cestou hada.
zlato – vůdce válečnických tlup

Úr (mrholení) je pláčem mraků
a příčinou úbytku ledu
a pastýřovým nepřítelem.
stín nebo déšť – vůdce

Thurs (obr) je soužením žen
a obyvatelem skal
a manželem Etinky Vardh-runy.
Saturn – vládce zákonného sněmu

Áss (Ódin) je praotec
a vůdce Ásgardu
a vládce Valhally.
Jupiter – vládce

Reidh (jízda) je požehnané sezení
a rychlá cesta
a dřina pro koně.
jízda – důstojný muž

Kaun (rána) je strast dětí
a pohroma
a místo hniloby.
prut – král

Hagall (kroupa) je studené semeno
a déšť hrudek
a hadí nemoc.
kroupa – válečník

Naudh (nouze) je mukou nevolnice
a tísnivým stavem
a promáčenou prací.
práce – Niflung

Íss (led) je říční bárkou
a doškem vln
a strastí prokletého člověka.
led – válečnický král

Ár (úroda) je člověku požehnáním
a údolí krví.
rok – svrchovaný král

Sól (slunce) je štítem mraků
a zářící aureolou
a smrtícím utrpením ledu.
kolo – král

Týr (bůh Týr) je jednorukým bohem
a zbytkem pro vlka
a vládcem chrámu.
Mars – král

Bjarkan (bříza) je olistěný kmen
a malý strom
a skvělé dřevo.
jehličnan – král

Madhr (člověk) je potěšením člověku
a doplňkem země
a zdobitelem lodí.
člověk – vznešený člověk

Lögr (moře) je tekoucí vodou
a velký kotel
a rybí souší.
jezero – Lofdhung

Ýr (tis) je ohnutý luk
a křehké železo.
luk – Yngling