Ása-co?

Co je Ásatrú?

Ásatrú doslova znamená “oddanost bohům”. Jde o rekonstruované předkřesťanské náboženství severní Evropy, které se kdysi objevovalo v Anglii i Holandsku, Německu a Skandinávii. Dnes se pokouší o praktikování této víry lidé různých národností.

Které bohy Ásatrú uctívá?

Uctíváme mnoho bohů a bohyní, stejně jako duchy země. Někteří z nich jsou:

Jak jsou bohové uctíváni?

Ásatrú má dva hlavní druhy rituálů, blót a sumbel.

Blót je obětování bohu či bohyni, obvykle medoviny nebo piva. Může jít prostě jen o symbolické vylití lahve piva Thorovi na vašem dvorku nebo o důkladně připravenou ceremonii celé komunity. Smysl je stále stejný, děkujeme bohu či bohyni za jejich dary a nabízíme jim za ně jiné. To oslavuje a posiluje pouto mezi bohy a lidmi.

Sumbel je řada ritualizovaných přípitků. Účastníci sedí v kruhu a předávají si mezi sebou nádobu s nápojem (obvykle roh s medovinou) nejméně třikrát do kola. V prvním kole každý pronáší krátký přípitek vybranému božstvu. Při druhém kole se připíjí na rodinné předky nebo osobní hrdiny. Ve třetím kole lidé mohou pronášet osobní modlitby, přísahy, chlubit se svým úspěchem, zpívat písně nebo dělat cokoli dalšího vhodného pro danou chvíli. Pronesená slova jsou stvrzena bohy i přítomnými lidmi a mají velkou váhu. Rituál sumbelu může být významnou zkušeností, která vytváří pouta v komunitě.

Jaké jsou hodnoty Ásatrú?

Ásatrú nemá žádné pevně dané dogma ani jiná psaná pravidla. Přesto existuje několik dochovaných písemných zdrojů poskytujích klíč k hodnotám starých kultur, které uctívaly naše bohy.

Hlavní zásada, která utváří naše hodnoty, je porozumění Wyrdu. Tím myslíme “zákon příčiny a následku”, který lze srovnat s hinduistickou myšlenkou karmy. Wyrd nás učí, že nic co bylo uděláno, nemůže být vráceno zpět a žádný skutek ani slovo nemohou být odvolány. Pokud někomu ukřivdíte, ponesete odpovědnost za svůj čin a bude od vás očekávána náprava náhradou škody. Váš neúspěch v různých záležitostech může znamenat, že nesete tíhu nesplněných povinností či nezaplacených dluhů.

Nejspíše se setkáte s vícero seznamy ctností, sestavenými různými skupinami. Těmi nejvýznamnějšími jsou:

autor: Ann Gróa Sheffield, http://www.medoburg.org